Je let balónem bezpečný?

Horkovzdušné balóny jsou nejbezpečnější letadla, která brázdí nebe po celém světě. Balón je konstrukčně velmi jednoduché letadlo a proto nepodléhá „rozmarům techniky“, kromě toho je u profesionálních provozovatelů pravidelně kontrolován a testován. Každých 100 hodin nebo rok provozu prochází celý balónový komplet důslednou kontrolou přímo u výrobce. Před každým letem se provádí tzv. „předletová“ prohlídka při které pilot ověřuje letuschopnost balónu.

Balón je závislý na počasí
V letním období balóny mohou létat asi od 6.00 do 8.00 hod. a od 19.00 do 21.00 hod. V ostatních ročních obdobích se postupně tyto intervaly posouvají blíže k poledni. Balón nelze bezpečně, bez rizika, provozovat v bouřce, dešťové či sněhové přeháňce, během dne za termického proudění a v silném větru. Za normálních okolností lze balón provozovat do rychlosti větru cca 14 km/h, při startu ze zástavby nebo z davu lidí se tato hranice snižuje na 7 km/h. Pro stání balónu na místě nebo pro provozování upoutaného balónu je maximální přípustná rychlost větru 4 km/h.

Létání nad velkými městy je velmi náchylné na „ideální“ počasí. Balón potřebuje pro svůj bezpečný přelet dostatečnou rychlost, aby se spolehlivě dostal k prvnímu místu vhodnému k přistání. Případné přistání do „zástavby“ mezi domy, na cesty, zahrady a hřiště je považováno za nouzové řešení a zkušený pilot se takovým situacím při plánování letu vyhýbá.

Pilot je vždy zodpovědný za bezpečnost provozu
S našimi balóny létají pouze a výhradně zkušení piloti, kteří jsou pravidelně školeni a přezkušováni. Nikdo z nich není žádný začátečník co před měsícem dokončil výcvik.

Na rozhodnutí pilota závisí úspěšnost akce. Nenaléhejte tedy na něj, aby letěl a neodkládal váš let balónem na jiný termín. Pokud se rozhodne změnit místo startu nebo dokonce let zrušit, považujte to spíše za projev jeho zkušenosti a rozumu než neschopnosti, možná vás právě uchránil zbytečného rizika a nepřijemného až nebezpečného zážitku.

Profesionální zázemí a zodpovědné vedení.
Na provoz společnosti AVIATIK SERVIS s.r.o. dohlíží vedoucí letového provozu a jeho zástupce, kteří jsou velmi zkušení piloti horkovzdušných balónů s náletem více než 1 600 hodin, kteří se balónovénu létání věnují již do roku 1993, resp. 1987.

Přejeme Vám příjemný let a měkké přistání.
Tým BALON.CZ