20. ročník, 25.–28. 8. 2016

romantické létání nad Telčí
počet balónů: 11
uskutečněných letů: 5